INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dodane przez renatas dnia Maj 21 2020 11:08:29
SZANOWNI RODZICE


Drodzy Rodzice uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego.
W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, iż od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.
W związku z tym, proszę o zapoznanie się z WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCĄ ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNIKACH
i o przekazanie informacji do wychowawców klas do godz. 16.00 do 22 maja 2020 roku, czy Wasze dziecko będzie uczęszczało do szkoły, czy nadal pozostanie w domu pod opieką rodzica/prawnego opiekuna.
Taka informacja od Państwa jest niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformuję o organizacji pracy poszczególnych klasach.
Uczniów klasy VIII zapraszamy na konsultacje z nauczycielami wg. następującego
harmonogramu (sala nr16):

Poniedziałek
8.00-9.30 j. polski
9.30-11.00 matematyka
Wtorek
8.00-9.30 j. angielski
9.30-12.00 biblioteka
Środa
8.00-9.30 historia/WOS
9.30-11.00 biologia/geografia
Czwartek
8.00-9.30 informatyka
9.30-11.00 chemia/fizyka
Piątek
8.30-9.15 j. niemiecki on-line

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Rozszerzona zawartość newsa