ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Dodane przez renatas dnia Wrzesień 02 2019 14:12:00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 przypadło w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. W związku z tym wydarzeniem nasza szkoła przystąpiła do akcji "Przerwany Marsz". Na akademię zostali zaproszeni mieszkańcy Rudnik, którzy urodzili się przed 8 maja 1945 r. 80 lat temu tym osobom nie było dane rozpocząć nauki, dlatego dzisiaj miały możliwość symbolicznego dokończenia "przerwanego marszu" do szkoły. Na początku uroczystości pani Dyrektor powitała wszystkich gości, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Następnie głos zabrali uczniowie klasy VII i VIII, którzy odczytali fragmenty z kroniki szkolnej z lat wojennych. Po wysłuchaniu Hymnu Polskich Dzieci Wojny pani Dyrektor zaprosiła gości do podzielenia się wspomnieniami. O wrześniu 1939 opowiadała p. Wiesława Jarza, p.Władysława Brzozowska, p. Barbara Haberka i p. Janina Migdał. Ze wspomnień naszych gości najbardziej utkwiło nam to, że dzieci zamiast nauki szkolnej wykonywały prace tj. zbieranie kamieni i ziemniaków. Nasi uczniowie z wielkim zaciekawieniem wysłuchali tych wzruszających opowieści. Swoją obecnością zaszczycili nas również p. Barbara Fiuto, p. Roman Kondas, p. Maria Pańczyk, p. Elżbieta Gębka i państwo Krystyna i Roman Bilnik.
Pani Dyrektor życzyła wszystkim, aby czas spędzony w szkole był radosny i pracowity. Po akademii uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

Nowy rok szkolny 2019/2020 uważamy za rozpoczęty!

Rozszerzona zawartość newsa