I SEMESTR
Dodane przez renatas dnia Styczeń 20 2014 10:04:12
Informacja
dotycząca podsumowania I semestru roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Rudnikach


I. Ogółem do szkoły chodziło uczniów 69 uczniów + 23 oddział przedszkolny w tym 10 siedmiolatków, 5 sześciolatków i ośmioro młodszych dzieci
-realizujących obowiązek szkolny było 79 uczniów
- wszyscy uczniowie są klasyfikowani
- średnia ocen w szkole wynosi 4,2
-średnia frekwencja na zajęciach 93%

Odbywały się imprezy szkolne i środowiskowe:
1.Dzień Edukacji i ślubowanie kasy I
2.Piknik jesienny -prażonki
3.Poranek poświęcony rocznicom września
5.Dzień Edukacji Narodowej
6. Wieczór Halloween
7.Dzień Pluszowego Misia
8.Apel poświęcony walce z otyłością i szkodliwości palenia tytoniu
9.Święto Niepodległości
10.Andrzejki szkolne i quiz muzyczny „Jaka to melodia”
11.Mikołaj w szkole – impreza zorganizowana przez Radę Rodziców
12.Wigilia szkolna
II. Zatrudnienie: w szkole było zatrudnionych 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w niepełnym oraz 6 pracowników obsługi pracujących na 4 i 1/4 etatu. Nauczyciele nie korzystali na ogół ze zwolnień lekarskich. Obecnie 1 nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim –jest stałe zastępstwo na czas nieobecności
III. W ciągu semestru planowo realizowano zagadnienia i zadania zgodnie z przyjętymi na początku roku planami, wszystkie plany były zgodne z podstawą programową, programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły. Praca dydaktyczno – wychowawcza przebiegała systematycznie, zgodnie z założeniami realizowano podstawę programową
IV. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki pobytu. Sale lekcyjnie są przestronne , stołki i krzesła uczniowskie są dostosowane do wzrost uczniów. Uczniowie mają możliwość pozostawiana podręczników i przyborów szkolnych . W minionym półroczu nie zdarzył się w szkole ani jeden wypadek.
V. Po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej, a w późniejszych godzinach popołudniowych ze świetlicy środowiskowej.
VI. Uczniowie korzystali z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i wyrównujących szanse edukacyjne prowadzonych przez nauczycieli w ramach realizacji godzin z KN
VII. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i środowiskowa
VIII. Inne działania szkoły:
• W szkole we współpracy z Radą Rodziców zorganizowano sadzenie roślin wokół szkoły oraz Mikołajki,
• Szkoła przystąpiła do programu unijnego „Szkoła współpracy”
• przeprowadzono akcję „Sprzątania Świata” i zbiórki makulatury
• szkoła brała udział w akcji zbierania zużytych baterii, zakrętek
• przeprowadzono akcję „Góra grosza”
• organizowano imprezy o wymiarze środowiskowym podtrzymujące tradycje rodzinne ,środowiskowe i państwowe. Były to: wieczór pieśni patriotycznej i szkolna wigilia .
• Uczniowie rozwijali swoje talenty. Prezentowali je na akademiach
• Zorganizowano w szkole akcję promująca zdrowe odżywianie „Śniadanie daje moc”
• Na spotkaniach z rodzicami prowadzono systematyczne pedagogizacje, min „O biernym paleniu”
• W szkole funkcjonowała stołówka szkolna. Z obiadów korzystało 61 uczniów 11 miało refundację z GOPS -u. Wszyscy uczniowie korzystali z mleka w ramach realizacji unijnego programu „Szklanka mleka dla ucznia”, 84uczniów korzystała ze szklanki herbaty. Uczniowie klas I- III objęci byli programem „Owoce w szkole” – 36
• Wybudowano wielofunkcyjne boisko szkolne
• Doposażono pracownię w 5 komputerów
• Świetlicę doposażono w sprzęt z projektu unijnego
• Podjęto starania w sprawie wycinki drzew

Rozszerzona zawartość newsa