ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY
Dodane przez renatas dnia Października 08 2012 20:45:10
Konkurs „ ZASZUMIAŁO JESIENIĄ”

Odbywać się będzie w dniach
15-26.X.2012

Organizator konkursu
M. Szczepańska

Regulamin konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas 0 - VI
2. Ocenie podlegać będą prace wykonane różnymi technikami   plastycznymi z wykorzystaniem różnorodnego materiału przyrodniczego (suszone liście, kwiaty, pióra itd.)(niech fantazja będzie waszym doradcą)
3. Format prac A4.
4. Prace wykonane są samodzielnie i indywidualne. Jedno dziecko może być   autorem tylko jednej pracy.
5. Termin składania prac upływa 26 października 2012 r.
6. Laureaci i wyróżnieni uczestnicy o wynikach zostaną      powiadomieni do 5 listopada  2012 r.
7. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
8. Prace należy składać u p. M. Szczepańskiej.

Życzymy powodzenia !!!
Rozszerzona zawartość newsa