Wakacje z Matzoo 2021
Dodane przez renatas dnia Czerwiec 23 2021 22:13:00
Zapraszamy uczniów do podjęcia wyzwania rozwiązywania
w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od
1 lipca na ucznia będą czekały 62 zadania do rozwiązania w
serwisie internetowym, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku
(klasy 1-8). UWAGA: każde zadanie będzie dostępne tylko przez jeden
dzień. Po wakacjach każdy uczestnik, który rozwiąże prawidłowo co
najmniej 20 zadań dostanie dyplom w wersji elektronicznej (plik PDF), a
każdy uczestnik, który rozwiąże co najmniej 40 zadań - dyplom
elektroniczny z wyróżnieniem.


Więcej informacji o projekcie "Wakacje z Matzoo" oraz formularz
rejestracyjny można znaleźć na stronie:

WAKACJE Z MATZOO
Rozszerzona zawartość newsa