INFORMACJE
Dodane przez renatas dnia Kwiecień 30 2021 12:37:49

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dn.29.04.2021 r. od 4 maja uczniowie klas I-III wracają do nauki w szkole.
Zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym zgodnie z planem lekcji.

Po zajęciach lekcyjnych będzie czynna świetlica szkolna.

Dla zachowania bezpieczeństwa prosimy rodziców o niewchodzenie do budynku szkolnego.

Uczniowie klas I-III korzystający z wypożyczonych laptopów zwracają je we wtorek rano.

Do szkoły i oddziału przedszkolnego przychodzą dzieci zdrowe.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 05.11.2020 z późniejszymi zmianami dla uczniów klasy VIII organizuje się w szkole konsultacje z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Biblioteka szkolna czynna jest w środy od godziny 12:30 do 14:00.

Wszyscy stosujemy się do zaleceń sanitarnych - dystans-dezynfekcja-maseczka.

Rozszerzona zawartość newsa