CZASOWY POWRÓT DO NAUKI ZDALNEJ
Dodane przez renatas dnia Marca 19 2021 12:27:31
Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas będą uczyli się zdalnie
Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia.
Oddział przedszkolny pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego- od 8.00-13.00. Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej.
Nadal organizowane będą dla uczniów klasy ósmej konsultacje-piątek g. 8.00.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Biblioteka szkolna zaprasza w środy 12:00-14:00

Dla uczniów mających trudności w łączeniu się na zajęcia przygotowane są w szkole stacje nauki zdalnej.

Przypominamy o konieczności zachowywania zasad bezpieczeństwa dotyczącego zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
- dystans
- maseczka
- dezynfekcja
- aplikacja PROTE-GO SAFE


Rozszerzona zawartość newsa