STRONA GŁÓWNA
Grudzień 07 2023 04:49:56   
Projekty

Nawigacja
REFORMA EDUKACJI

ODDZIAŁY
  KLASA 1
  KLASA 2
  KLASA 3
  KLASA 4
  KLASA 5
  KLASA 6
  KLASA 7
  KLASA 8
  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
  ŚWIETLICA SZKOLNA
  BIBLIOTEKA SZKOLNA

NASZA SZKOŁA
  STRONA GŁÓWNA
  KONTAKT
  GALERIA
  HISTORIA
  ZDJĘCIA ARCHIWALNE
  PUBLIKACJE
  NAUCZYCIELE
  EDUBLOG RUDNIKI
  RADA RODZICÓW
  WYCHOWAWCY
  WSPOMNIENIA
  POSADŻ DRZEWKO
  ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
  PLAN LEKCJI 2020/2021
  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

STREFA RODZICA

SAMORZĄD

DOKUMENTY SZKOLNE

JUBILEUSZE

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

SPONSORZY I PRZYJACIELE SZKOŁY

WOLONTARIAT

REKRUTACJA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

AKTYWNA TABLICA

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU UNIJNEGO „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.
INFORMACJEW czerwcu zakończyły się zajęcia prowadzone w ramach programu unijnego
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.
W roku szkolnym 2012/13 prowadzone były zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Uczniowie pracowali w dwóch grupach.
I grupa to uczniowie klas I-II /2 dziewczynki i 3 chłopców/
II grupa to uczniowie klasy III /3 dziewczynki i 2 chłopców/
W każdej grupie zrealizowano po 30 godz. zajęć.
Łącznie przeprowadzono 60 godzin .
Zajęcia były realizowane w oparciu o program własny „Lepiej czytam i piszę”. Celem nadrzędnym programu było stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego , psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi oraz zapewnieniu rozwoju w miarę ich możliwości. Główny nacisk położono na usprawnienie procesów psychomotorycznych istotnych w procesie nauki czytania i pisania. Podczas zajęć prowadzono:
- ćwiczenia percepcji wzrokowej;
- ćwiczenia percepcji słuchowej;
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej;
- ćwiczenia usprawniające naukę czytania i pisania;
- utrwalano zasady pisowni.
Forma ćwiczeniowa zajęć wpływała pozytywnie na sposób mówienia, pisania, myślenia, umiejętność pisania i czytania.

W każdej jednostce zajęć dominowały ćwiczenia usprawniające najgłębiej zaburzone funkcje i najsłabiej opanowane umiejętności, dotyczące konkretnych problemów dydaktycznych wskazanych przez poradnię bądź wychowawców. Realizowane były ćwiczenia w czytaniu, pisaniu oraz ćwiczenia relaksacyjne. z trudnymi głoskami.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, które wzbogacane były o materiały dydaktyczne typu: rebusy, loteryjki wyrazowe, układanki literowo- sylabowe, domina wyrazowo-obrazkowe itp. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia usprawniające grafomotorykę oraz program multimedialny usprawniający naukę czytania zakupiony ze środków unijnych. Dzieci chętnie czytały polecenia i wykonywały je na komputerze.
Po analizie kart prac dzieci , rozmowie z wychowawcami oraz obserwacji uczniów podczas zajęć można stwierdzić, iż zajęcia te przyniosły spodziewane efekty. Pozwoliły uczniom uwierzyć we własne siły oraz rozwinąć i poprawić umiejętności czytania i pisania. Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w pisaniu oraz poprawiły jakość czytania i rozumienia czytanego tekstu. Poszerzyły zakres słownictwa, rozwinęły sprawność językową w zakresie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. U dzieci w wielu przypadkach wzrosła motywacja do dalszej nauki.
Copyright Rafał Kowalczyk © 2007