STRONA GŁÓWNA
Czerwca 25 2024 11:46:18   
Projekty

Nawigacja
REFORMA EDUKACJI

ODDZIAŁY
  KLASA 1
  KLASA 2
  KLASA 3
  KLASA 4
  KLASA 5
  KLASA 6
  KLASA 7
  KLASA 8
  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
  ŚWIETLICA SZKOLNA
  BIBLIOTEKA SZKOLNA

NASZA SZKOŁA
  STRONA GŁÓWNA
  KONTAKT
  GALERIA
  HISTORIA
  ZDJĘCIA ARCHIWALNE
  PUBLIKACJE
  NAUCZYCIELE
  EDUBLOG RUDNIKI
  RADA RODZICÓW
  WYCHOWAWCY
  WSPOMNIENIA
  POSADŻ DRZEWKO
  ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
  PLAN LEKCJI 2020/2021
  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

STREFA RODZICA

SAMORZĄD

DOKUMENTY SZKOLNE

JUBILEUSZE

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

SPONSORZY I PRZYJACIELE SZKOŁY

WOLONTARIAT

REKRUTACJA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

AKTYWNA TABLICA

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
INFORMACJE

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
W projekcie „ Nasza szkoła” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W roku 2011-2013 w Szkole Podstawowej w Rudnikach.


Program gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III został opracowany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012.
Przed podjęciem działań dydaktycznych zmierzających do ewaluacji skonstruowanego programu, z rodzicami dzieci, które powinny uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej zakwalifikowanych na podstawie badania lekarskiego. Rodzice zadeklarowali potrzebę organizowania w szkole zajęć gimnastyki korekcyjnej. Na ich decyzję dotyczącą uczestniczenia dziecka w zajęciach wpłynęła sugestia lekarza, który zaobserwował wadę postawy. W części przypadków, decyzja rodziców była podyktowana własną obserwacją postawy dziecka i działaniem profilaktycznym, mającym na celu zaktywizowanie dziecka do ruchu.
W listopadzie 2011 roku po zakwalifikowaniu dzieci do odpowiedniej grupy, w której korygowana była dana wada postawy, nauczyciel przygotował program Gimnastyki Korekcyjnej. W programie tym opracowano ćwiczenia korekcyjne, które były systematycznie realizowane poprzez uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej (zajęcie pozalekcyjne prowadzone raz w tygodniu w czasie 45 minut) miały zniwelować lub całkowicie usunąć wadę postawy. Ćwiczenia korekcyjne były wzbogacane lekcjami poglądowymi z wykorzystaniem środków dydaktycznych (rysunki, książki). Na każdej lekcji dzieci dodatkowo uczone były zasad zdrowego i higienicznego trybu życia. Wpajano im nawyk stosowania prawidłowej postawy (poprzez ćwiczenia, pogadanki oraz gry i zabawy korekcyjne). Nauczyciel pozostawał w stałym kontakcie z rodzicami uczniów, którzy byli na bieżąco informowani o postępach dziecka. Nauczyciel zachęcał do wykonywania ćwiczeń w domu zwracając uwagę na lepszą skuteczność tych działań korekcyjnych jak również zachęcał do indywidualnej, dodatkowej aktywności ruchowej w czasie wolnym np. na krytej pływalni, czy jakiejkolwiek rodzinnej rekreacji ruchowej.
W celu ewaluacji wdrożonego programu została opracowana Karta Obserwacji Ucznia. Na karcie tej nauczyciel skrupulatnie i systematycznie odnotowywał czynione przez dziecko postępy w zakresie posiadanej przez niego wady postawy: "czy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia", "czy jest świadome posiadanej wady postawy", "czy zapobiega sytuacjom sprzyjającym utrwaleniu i pogłębieniu jego wady", "czy aktywnie uczestniczy w zajęciach", "czy zna i poprawnie wykonuje ćwiczenia korygujące jego wadę postawy", "czy właściwie wykorzystuje przyrządy i przybory do ćwiczeń korekcyjnych", "czy zachowuje bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, gier i zabaw", "czy zna i stosuje zasady samokontroli i samooceny", "czy pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy w różnych sytuacjach życia codziennego". Karta obserwacji prowadzona była od listopada 2011 do czerwca 2013 roku. Rezultaty były odnotowywane na tej karcie poprzez stawianie znaków "+" (potrafi/stosuje), "-" (nie potrafi, nie stosuje).
Prowadzone Karty Obserwacji Ucznia dowiodły prawie we wszystkich przypadkach, iż wraz z upływem czasu uczniowie poprzez wdrożenie do ćwiczeń korekcyjnych wykonywanych na zajęciach oraz uzupełnianych ćwiczeniami w domu, jak i dodatkowymi formami ruchu, pogadankami i lekcjami poglądowymi, osiągają oczekiwane rezultaty - ich wada postawy zostaje usunięta częściowo w większym bądź mniejszym stopniu lub całkowicie. W nielicznych (kilku) przypadkach wada nie została zniwelowana. Sytuacja ta spowodowana była brakiem systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Podsumowując powyższy program i jego ewaluację należy stwierdzić, iż jest on potrzebny i skuteczny. Każda dodatkowa aktywność fizyczna dzieci jest korzystna i bardzo potrzebna dla dzieci w trosce o ich zdrowie radość.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Copyright Rafał Kowalczyk © 2007